Men Abu Dhabi AR

Chestnut 15 years old

Pedigree

Johnny On The Spot ARSam Tiki+ *sambor++
Kyla Tili
Spot Me Tiki Shaiber
Kandi Ku
Anshoudat Farah Chaikh Man -
-
--
-

General comments

Men Abu Dhabi, Top UAE filly 2008-2009 Season.

Results

1st Sorooh Maiden (Abu Dhabi, 1300m)
1st Abu Dhabi Fillies Classic (Abu Dhabi, 1600m)
1st Emirates Fillies Classic (Abu Dhabi, 1600m)
2nd Abu Dhabi Three Year Old Championship, Listed (Abu Dhabi, 1600m)